Archive | november 2015

Lõpuks ometi… :) / At last… :)

Noh, ma olen seda salli “kudunud” terve kuu.  Tegelikult kui vaatan oma raverly-lehte, olen selle kuu jooksul kudunud kolm erinevat pitskudumit…..seega ehk see ei olegi nii vilets nagu paistab.

Well, I have been “knitting” this shawl for a month.  Actually, if I look my ravelry-page, I’v been knitting three different lace things in this month….so I think it is not so bad, as it shows, after all. 

Äärepits oli seekord raskeim osa, sest otsustasin selle ühes tükis kududa (ei ole esimene kord). Esimesel katsel õnnestus mul kududa “Möbiuse”-pits….ja mul pole vähimatki aimu, kuidas see juhtus.  Olin siis natuke tige, nii umbes nädala jagu.  Aga nüüd on see valmis…lõpuks…”Möbiuse”-efektita.  😀  Ja taas kord, mul pole aimugi, kuidas…  😀  😀  😀

The lace border was most difficult on this shawl, ‘cause I decided to knit this in one piece ( not for a first time).  At first try I managed to knit “Mobius”-border…. and I have no idea, how it happened.  So I was little bit frustrated for a week or so.  But now it’s done….finally….without the “Mobius”-effect.  😀  And again, I have no idea, how….  😀  😀  😀 

Muster on minu.  SIIN & SIIN

Pattern is my own.  HERE  &  HERE

Kasutasin loodusvalget lõnga; 100g /1400m ; 100% villa.

Used natural white yarn; 100g/1400m ; 100% wool.

Vardad taas kord 2.25mm – 5.0 mm.

Needles were once again 2.25 mm – 5.0 mm. 

Salli mõõdud 65 x 170 cm.

Dimensions of the shawl are 65 x 170 cm. 

Lõngakulu 68 grammi / 951,9 meetrit.

Yarn consumption 68 grams / 951,9 meters / 1041,0 yards.

 

Hetkel on mul varrastel taas üks Maagilised lilled ja Creeper-sokid mu 8-aastasele pojale.

Now I have one more Magical flowers on my needles and Creeper-socks for my 8-years old son. 

Ja mul on üks tõeliselt masohhistlik mõte peas, aga ma tõesti ei tea, kas ma alustan seda või mitte.  Aeg näitab!  🙂

And I have one really masochistic thought in my head, but I really don’t know, shall I start it or not.  Time will show!  🙂 

Selleks korraks jälle kõik.  Ootame nüüd koos Jõulusid!!!

That’s all again for this time.  Let’s wait for Christmas together!!! 

Maagilised lilled/ Magical flowers

Hei!

Jah, lõpuks ometi sain ma midagi valmis.  See on Tiina muster kolmnurksele sallile, Maagilised lilled.

Yes, at last I got something done.  This is Tiina’s pattern for triangular shawl,  Magical flowers.

Alustasin 1. novembril ja lõpetasin eile (18.novembril).  Seega natuke ikka läks aega.

Started it on 1st of November and finished yesterday (18th of November).  So it took a while. 

Ja taas kord ma tundsin, et ülevalt alla kootavad kolmnurksed sallid ei ole minu jaoks.  Ma olin lihtsalt niiiiii tüdinenud nende viimaste, lõputute ridade kudumisest.  Alt üles on hoopis teine lugu.  🙂

Once again I felt that triangular shawl,  top down, is not my cup of tea.  I was just soooooo booored to knit these last, endless rows.  From bottom to top is better.  🙂  

Räägime siis sellest sallist.

So about this shawl. 

Kasutasin 2,25 mm; 2,5 mm & 3,0 mm vardaid.

I used needles 2,25 mm; 2,5 mm & 3,0 mm. 

Lõngaks 100% meriino, helesinine või sinakashall….sõltub vaatajast.  😀

Yarn is 100% merino, light blue or blueish gray…..  depending of watcher.  😀 

Sellel pildil on peaaegu! õige värv. (ja see on ka ainus põhjus, miks see pilt siin on)

At this photo it is almost! right color . (and that is the only reason of this photo being here at all)

Salli mõõdud on 105 x 210 cm.

Dimensions of shawl are 105 x 210 cm

Lõngakulu 84 grammi (ca 1176 meetrit)

Yarn consumption 84 grams (approx. 1176 meters/1286,1 yards)

See oligi tänaseks kõik.

That was all for today. 

Teie Mina.

Your’s truly, I

 

Ristimiskleit/Christening gown.

Hei!

Alguseks ütlen kohe ära, et pildistamiseks tingimusi pole.  😦

At first I must say, I have no conditions for taking photos.  😦 

Tehtud.  Ei olnudki nii raske kui ma arvasin.

Now it’s done.  It wasn’t so difficult as I thought. 

Lõngaks 100 % meriino, loodusvalge (100g/1500m).  Lõngakulu ainult! 53 grammi (ca 795 m)

I used 100 % merino yarn, natural white.  (100g/1500 m) Yarn consumption was only! 53 grams (ca 795 meters / 869,4 yards)

 

Kasutatud vardad 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 4,5 ja 5,0 mm.  🙂

Needles I used were 2,0;  2,25;  2,5;  2,75;  4,5 and 5,0 mm.  🙂 

Peaks sobima 3 – 6 kuu vanusele beebile.  Pikkus ca 90 cm.

Should fit to 3 – 6 months old baby. Lenght approx 90 cm. 

*********************************************

Veidi aega tagasi ma kirjutasin ühe mustri ka.

Sisaliku tee.

Võib olla keegi teist tahab seda ise endale kududa.  😉

Some time ago I wrote one pattern too.

The Lizard’s Path.

Maybe some of You want to knit it for yourself.  😉 

See oligi tänaseks kõik.  Mu enda Sisaliku tee ootab äärepitsi.  🙂

That was all for tonight.  My own Lizard’s Path is waiting for a edge lace border yet.   🙂 

Nautige käesolevat aasta-aega. on ametlik Kudumise Aeg.  😉

Enjoy this time of year, it is officialy The Knitting Time.  😉 

Teie Mina.

Truly Your’s, I.